Zapošljavamo - Karijera u Mont Trade

Saznaj više

Jačanje konkurentnosti obrta MONT TRADE ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

KK.11.1.1.01.0173

Kratki opis projekta

Projekt „Jačanje konkurentnosti obrta MONT TRADE ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ provodi se s ciljem povećanja otpornosti i stvaranja preduvjeta za daljnji razvoj obrta MONT TRADE. Navedeno se realizira kroz ulaganje u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, inoviranje procesa i organizacije poslovanja te jačanjem ljudskih resursa za digitalnu i zelenu tranziciju tvrtke prema standardima industrije 4.0. Projektne aktivnosti su usmjerene na menadžment Obrta, prema postojećim i novim zaposlenicima, kupcima te lokalnoj zajednici.


Provedba projekta trajat će 20 mjeseci kroz aktivnosti:

  • • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga;
  • • Priprema projektno-tehničke dokumentacije;
  • • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
  • • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti;
  • • Upravljanje projektom i administracija;
  • • Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta „Jačanje konkurentnosti obrta MONT TRADE ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ je povećati otpornost na potencijalni nastavak krize uzrokovane virusom COVID-19, kao i povećanje daljnjeg razvoja poslovanja. Projekt će proširiti kapacitet poslovne jedinice za proizvodnju montažnih i mobilnih kućica. Sva proizvodnja će se vršiti u novom objektu, dok će se stari objekt zadržati kao skladište. Izgradnjom novog proizvodnog pogona pratit će se poboljšanje procesa i organizacije poslovanja s ciljem stvaranja zelenog, digitalnog i održivog daljnjeg rasta prijavitelja, radi razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta. U novom objektu, prijavitelj će biti u mogućnosti reorganizirati poslovanje te staviti veći naglasak na optimizaciju poslovnih procesa, čime će se ujedno promicati racionalna upotreba resursa.


Ciljevi projekta usklađeni su s ciljevima Poziva, čime se doprinosi:

  1. Optimizaciji procesa proizvodnje korištenjem digitalnih tehnologija
  2. Optimizaciji organizacije poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija
  3. Projekt doprinosi kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili naknadnog korištenja proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline
  4. Projekt doprinosi energetskoj učinkovitosti prilikom proizvodnje proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline.

Ukupna vrijednost projekta: 25.428.017,84 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 7.389.600,00 HRK
Razdoblje provedbe: od 31.01.2022. do 30.09.2023.


Kontakt osoba za više informacija:
Joško Zekanović, e-mail: info@mont-trade.hr, tel: +38523390096

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/